general icon officiËle distributeur
service icon erkend servicecentrum

De technische werking van een metaaldetector uitgelegd in detail!


Metaaldetectoren zijn fascinerende apparaten die worden gebruikt om metalen voorwerpen te detecteren die ondergronds verborgen zijn. Ze worden veelvuldig gebruikt voor verschillende doeleinden zoals archeologie, schatzoeken, beveiliging, industrie, en zelfs bij het zoeken naar verloren voorwerpen op het strand. In deze blogpost zullen we de werking van een metaaldetector verkennen en de rol van frequenties doornemen.

Hoe werkt een metaaldetector?

 

Een metaaldetector bestaat uit drie hoofdonderdelen: een zoekspoel, een bedieningskast en een steeleenheid. De zoekspoel, ook wel de zendantenne genoemd, genereert een magnetisch veld wanneer er elektrische stroom doorheen loopt. Dit magnetische veld creëert een zone rondom de zoekspoel.

Wanneer de zoekspoel over een metalen object beweegt, beïnvloedt het magnetische veld het metaal. Dit leidt tot een stroom die bekendstaat als een wervelstroom, die op zijn beurt een magnetisch veld produceert dat in tegengestelde richting werkt ten opzichte van het oorspronkelijke magnetische veld van de zoekspoel. Deze interactie tussen de zoekspoel en het metaal is het basisprincipe van metaaldetectie.

De bedieningskast, die meestal op een handvat of armsteun wordt bevestigd, bevat elektronica en besturingscircuits. Deze circuits analyseren de veranderingen in het magnetische veld veroorzaakt door de aanwezigheid van metaal en zenden een signaal uit om de gebruiker te waarschuwen.

Frequentie bij metaaldetecten, wat gebeurd er dan?

Frequentie bij metaaldetectie

 

Metaaldetectoren maken gebruik van verschillende frequenties om metalen objecten te detecteren. De frequentie verwijst naar het aantal oscillaties of trillingen per seconde die worden gegenereerd door de zoekspoel. Metaaldetectoren kunnen in het algemeen worden onderverdeeld in twee categorieën op basis van de frequentie: VLF (Very Low Frequency) en PI (Pulse Induction).

VLF (Very Low Frequency):

 

VLF-metaaldetectoren zijn het meest gebruikelijk en werken door middel van twee spoelen: de zendantenne en de ontvangspoel. De zendantenne genereert een magnetisch veld met een constante frequentie, meestal variërend van 3 kHz tot 30 kHz. Wanneer dit magnetische veld een metalen object raakt, induceert het een wervelstroom in het metaal. Deze wervelstroom creëert een magnetisch veld dat wordt gedetecteerd door de ontvangspoel. Door veranderingen in dit magnetische veld te analyseren, kan de metaaldetector bepalen of er een metaal aanwezig is en een waarschuwingssignaal afgeven.

PI (Pulse Induction):

 

I-metaaldetectoren werken op een andere manier dan VLF-metaaldetectoren. Ze genereren korte uitbarstingen of pulsen van magnetische energie in de zoekspoel. Deze pulsen creëren een tijdelijk magnetisch veld. Wanneer het magnetische veld instort, ontstaat er een spanningspuls. Als er zich een metalen object in de buurt bevindt, wordt deze pulserende spanning beïnvloed door de aanwezigheid van het metaal. PI-metaaldetectoren zijn doorgaans beter in het detecteren van metalen in sterk gemineraliseerde grond of onder water, waar VLF-metaaldetectoren mogelijk minder effectief zijn.

Jeohunter 3D Bodemscanner
De Jeohunter is een zeer professionele 3D metaaldetector die desondanks erg eenvoudig te bedienen is. Met de Jeohunter 3D bodemscanner kunt u goud, zilver, en andere metaalsoorten detecteren tot op grote diepte. Ook kunt U ondergrondse ruimtes detecteren zoals tunnels, kelders, bunkers, kamers, grotten en graven. Op het display kunt U informatie aflezen over de objecten en holtes in de bodem. U ziet een 3D beeldweergave, met een indicatie van de metaalsoort (bijvoorbeeld goud, of ijzer), de diepteweergave (bijvoorbeeld 460 cm) en de omvang van het object (groot/ klein)   Verkrijgbaar in verschillende talenDe Jeohunter is verkrijgbaar in verschillende talen: Engels, Duits, Turks, Arabisch, Frans, Russisch, Spaans, Grieks, Roemeens en Bulgaars. Zowel het computersysteem als de handleiding worden dan in deze talen geleverd. * Tevens is de Nederlandse handleiding beschikbaar.   Informatieve 3D-scan van de bodemMet de Jeohunter kunt u 3D scans maken van de ondergrond waarin u een weergave ziet van de ondergrond met daarin de metalen en de ondergrondse ruimtes. Tevens krijgt u meer informatie over de metaalsoorten. U krijgt in ieder geval te zien of het object waardevol metaal bevat of juist niet waardevol (ijzerachtige) metaal bevat. Maar in veel gevallen zult u op het display de daadwerkelijke metaalsoort kunnen aflezen, bijvoorbeeld "goud" of "staal". Met de Jeohunter is het zelfs mogelijk klein ijzer helemaal uit te sluiten van het detectieproces. De Jeohunter kan gebruikt worden voor vrijwel alle grondsoorten, zelfs voor rotsachtige gebieden, steen en gemineraliseerde en vervuilde bodems.   Het dieptebereikIndien u een 3D scan maakt met de Jeohunter kunt u ook de diepte van de metalen en holten aflezen op het scherm, bijvoorbeeld 5 meter 30 cm. De gemaakte scans kunt u bewaren op het computersysteem van de Jeohunter. Het dieptebereik van de Jeohunter is zeer groot, tot wel meerdere meters diepte. Het maximaal haalbare dieptebereik is altijd afhankelijk van het formaat van het object en het bodemtype. Grotere objecten kunt U aanzienlijk dieper detecteren dan zeer kleine objecten. U kunt de volgende informatie direct op het display aflezen: 3D-scanweergave in kleur met vorm van het object Aangegeven metaalsoort (onderverdeeld in vier groepen: 1: goud/ 2: waardevol metaal / 3: ijzer / 4: staal) De grootte van het object (diameter) De diepte van het object in centimeters Foto Een object van ongeveer 90cm x 120cm groot, gevonden op ongeveer 480 cm diepte. Foto   Een relatief groot gouden object.     Kleur Betekenis 3D Scan Analyse Groen - normale grond Boog met gele/ oranje/ rode bovenkant - metaal / edelmetalen / goud Boog met blauw/witte kleur - holtes (bijvoorbeeld een tunnel, kelder, graf, grot, bunker etc.) Foto Afbeelding 1: Een middelgrote ondergrondse ruimte en daarnaast een kleiner edelmetalen object Afbeelding 2: Twee metalen voorwerpen dicht bij elkaar. 66% edelmetaal en 13% ijzer. Afbeelding 3: Een relatief grote holte of gat (80%) Afbeelding 4: Een grote ondergrondse ruimte met verborgen edelmetalen binnenin

Andere varianten beschikbaar
€ 3.550,00*
Details
Deephunter Pro Package 3D Bodemscanner
De Deephunter Pro Package 3D Bodemscanner is de eerste detector in de wereld die geschikt is voor het opsporen van zowel individuele kleine voorwerpjes (zoals een munt), als grote diepgelegen schatten, goud, en holle ruimten (kelders, graven, tunnels) tot vele meters diep inclusief 3D beeldweergave en scananalyse. Deze detector is in tegenstelling tot vele andere professionele detectors, zeer eenvoudig te gebruiken en gemakkelijk te begrijpen. Verkrijgbaar in verschillende talenDe Deephunter wordt over de hele wereld gebruikt en is dan ook te bestellen in vele talen. Standaard beschikt de Deephunter over de Engelse computersoftware en handleiding. Maar bij ons is de Deephunter ook te bestellen in vele andere talen. Bij ons verkrijgbaar in de talen: Engels, Nederlands, Duits, Frans, Turks, Arabisch, Spaans, Russisch, Grieks, Italiaans, Farsi (Perzisch), Bulgaars, Macedonisch, Roemeens en Servisch. Geeft u bij uw bestelling aan welke taal u wenst. Verschillende modiIndien u een Deephunter systeem aanschaft, ontvangt u eigenlijk twee detectoren in één. U beschikt over twee modi.    Modus 1Modus 1 is de diepzoekende 3D grondscanner. In deze zoekstand kunt u kostbare metalen en schatten (goud, zilver etc.) maar ook tunnels, graven kelders en andere ondergrondse ruimtes opsporen tot vele meters diepte. Op uw display ziet u een 3D scan in kleur van de ondergrond en de daarin verborgen objecten en holtes.   Op het display kunt u direct de volgende informatie aflezen: Beeldweergave in 3D kleuren van de bodem en daarin verborgen objecten en holtes De materiaalsoort identificatie aanduiding (in vier groepen verdeeld: 1: goud/ 2: waardevolle metalen/ 3: niet waardevolle metalen (ijzer) / 4: staal) De afmetingen (groot/ klein object) De diepte van het voorwerp in centimeters (bv. 5m en 30 cm) T44 en T100 zoekspoelIn deze zoekstand maakt u gebruikt van de T44 zoekspoel, welke een afmeting heeft van 36 x 44 cm. Ook kunt U de meegeleverde T100 zoekspoel gebruiken in deze zoekstand. De T100 zoekspoel heeft een afmeting van 60 x 100 cm en is een zeer grote zoekspoel die U met twee personen bedient en waarmee U een nog groter dieptebereik kunt behalen dan met de standaard zoekspoel. In Modus 1 toont het oscillatiesysteem ononderbroken de voorwerpgrafiek op het display. Naast metaalschatten (goud, zilver etc) kunt u met deze detector ook holle ruimten lokaliseren, zoals tunnels, kelders, graven, bunkers etc. Uiteraard kunt u ook metaalschatten in holle ruimten lokaliseren. Uw Deephunter zal u dit dan nauwkeurig tonen op de 3D scan beelden. Met de Deephunter heeft u ook de mogelijkheid om niet waardevolle ijzer metalen zoals spijkers uit te schakelen van uw zoekproces. In deze zoekstand kunt u grote voorwerpen tot grote diepte lokaliseren.   Voordeel ten opzichte van andere bodemscannersHet voordeel van de Deephunter ten opzichte van andere bodemscanners is dat deze de scanbeelden direct laat zien op uw display. Vele andere bodemscanners tonen U in het veld geen enkele scanbeelden. U moet dan vaak de gemaakte scans eerst via een dataoverdracht naar een speciale software verzenden alvorens de beelden op uw notebook te kunnen bekijken. Bij de Deephunter is dit alles niet nodig, U ziet de scanbeelden direct live tijdens het scannen.   Modus 2Modus 2 is een zoekstand voor het opsporen van individuele kleinere objecten zoals munten, sieraden in de bovenlaag. De Deephunter kan in Modi 2 een individueel twee euro muntstuk vinden op een diepte tussen de 50 en 60 centimeter. En grotere voorwerpen tot enkele meters diep.   C32 en C47 zoekspoelIn deze zoekstand gebruikt u de C32 zoekspoel met een afmeting van 26 x 32 cm. Met deze zoekspoel kunt u prachtige juwelen, munten, goud en andere kleine voorwerpen vinden op een grotere diepte dan de meeste andere metaaldetectors kunnen. In de Pro Package uitvoering van de Deephunter ontvangt U als extra de C47 zoekspoel met een afmeting van 39 x 47 cm, waarmee U een nog groter dieptebereik kunt behalen in deze zoekmodi dan met de standaard zoekspoel.   In deze zoekstand beschikt u over voorwerpidentificatie aan de hand van diverse audiotonen. Het systeem kent drie audio toonhoogtes. De eerste toonhoogte voor o.a. goud, de tweede voor andere waardevolle metalen en de derde voor niet waardevolle metalen zoals ijzer. Net als in Modi 1 kunt u ook in Modi 2 niet waardevolle metalen zoals ijzer uitschakelen van uw zoekproces.   DiepgangDe Deephunter kan gebruikt worden voor vrijwel alle bodemsoorten, zelfs voor rotsachtige gebieden, steen en gemineraliseerde en vervuilde bodems. Het dieptebereik van de Deephunter is zeer groot, tot wel meerdere meters diepte. Het maximaal haalbare dieptebereik is altijd afhankelijk van het formaat van het object en het bodemtype. Grotere objecten kunt U aanzienlijk dieper detecteren dan zeer kleine objecten. Indien u een 3D scan maakt met de Deephunter kunt u ook de diepte van de metalen en holten aflezen op het scherm, bijvoorbeeld 5 meter 30 cm. De gemaakte scans kunt u bewaren op het computersysteem van de Deephunter.

€ 5.500,00*
Nokta Invenio Pro 3D metaaldetector
De Invenio is 's werelds eerste real-time smart detector & Imaging systeem en geeft de vorm van het bovenaanzicht, de diepte, afmetingen en voorwerp identificatie weer van ondergrondse metalen zoals ijzer, goud, zilver en zelfs ondergrondse ruimtes zoals tunnels, kelders, graven, grotten). De Invenio vertegenwoordigt één van de grootste vooruitgangen in de metaaldetectie technologie sinds de conventionele metaaldetectors in de jaren ' 30 op de markt verschenen. Hoewel er sindsdien veel nieuwe functies en ontwikkelingen in de technologie zijn ingevoerd, biedt Invenio de eerste grote stap voorwaarts in de visuele beeldweergave van het metaaldetectie proces.3-voudige gepatenteerde techniekNa jaren van uitgebreid onderzoek & ontwikkeling en geavanceerde studies op het gebied van engineering, heeft Nokta|Makro de ontwikkeling van 's werelds eerste Smart detector & Imaging Systeem bereikt! Een 3-voudige gepatenteerde techniek van Nokta|Makro. Gemakkelijk en overzichtelijke bedieningOndanks de vele mogelijkheden dat de Invenio biedt is hij toch eenvoudig te bedienen. Het menu is zodanig opgebouwd dat het overzichtelijk en duidelijk is waardoor u gemakkelijk door de opties kunt navigeren. Het menu is in te stellen op maar liefst 17 verschillende talen, waardoor hij over de hele wereld gebruikt kan worden. Daarnaast beschikt de Invenio over een Basic modes waarmee u als beginner meteen kunt beginnen met uw zoektocht. De stappen die u voor uw zoekopdracht moet uitvoeren zoals de IPTU-sensor kalibreren en grondbalans uitvoeren worden zeer gebruiksvriendelijk op het beeldscherm uitgelegd. IPTU SENSOR (Integrated Positional Tracking Unit)Ontwikkeld door Nokta|Makro, de IPTU-eenheid. Met behulp van deze sensor wordt door middel van het bewegen van de zoekspoel berekenen gemaakt welke direct op het beeldscherm weergegeven worden. Met de IPTU-sensor kunt u het begin-en eindpunt van het gescande gebied volgen en de exacte locaties van gedetecteerde objecten bekijken. Daarnaast kunt u de breedte en de lengte van het gescande gebied, de diepte van het object, en de vorm en afmetingen met behulp van de IPTU-sensor bepalen.Artificial intelligence Kunstmatige intelligentieHet Artificial Neural Network stelt het toestel in staat superieure vormextracties en diepte-indicaties te leveren door gebruik te maken van adaptieve lerende algoritmen!Multi inzetbaarEr zijn verschillenden objecten te detecteren met de Invenio van diepe schatten op meerdere meters diepte, munten, goud, zilver, sieraden, relikwieën, ondergrondse ruimtes zoals grotten, tunnels, kelders enz. Kortom naar alles wat u zoekt onder de grond zoekt! Uitstekende discriminatie, notch en ontmaskeringOngewenste objecten kunt u eenvoudig uitsluiten van uw zoekproces. Ook deze voorwerp discriminatie werkt aan de hand van de nummers op de voorwerp identificatie. Zo kunt u bijvoorbeeld instellen dat U objecten met een voorwerp identificatie van nummer 30 of lager (klein ijzer) niet wenst te detecteren. De Invenio zal dan geen signaal meer geven zodra deze, de ongewenste objecten detecteert. Discriminatie wordt vaak gebruikt om ongewenste objecten zoals spijkers en trekringen uit te kunnen schakelen. De Notch functie biedt u de mogelijkheid tot zeer nauwkeurige discriminatie. U kunt ook specifieke ID-nummers discrimineren bv nr. 25 en 27 in plaats van een gehele range (0-30). Dit draagt bij aan het doel om meer objecten en minder afval te vinden.Hoge prestaties en ongeëvenaarde diepteOntdek grote diepgelegen objecten en schatten tot meerdere meters diep, die andere detectoren gewoon niet kunnen detecteren! Hoge reactie- en herstelsnelheidDe Invenio blinkt uit in haar reactie- en herstelsnelheid. Dit kan van groot belang zijn indien er meerdere objecten vlak naast elkaar liggen en u geen enkel object wenst te missen. Vele metaaldetectors zullen vlak naast elkaar gelegen objecten (binnen enkele centimeters afstand) aangeven als 1 object waardoor u niet door zult hebben dat er meerdere objecten liggen, hierdoor kunt u objecten missen. Met de Invenio zult u geen enkel object missen, gezien de supersnelle reactie- en hersteltijd.ZoekmodiDe Invenio beschikt over 3 non-Motion zoekmodi (Basis, Expert en ondergrondse ruimte & afwijkingen) en 3 motion zoekmodi (alle metalen, snel & diep) De basismodus is ontworpen voor beginners. U stelt de gevoeligheid in naar wens en u kalibreert de IPTU-sensor en u kunt beginnen met zoeken. In Deze modus wordt ijzer automatisch gediscrimineerd en non ferro kan gezocht worden. Geschikt voor het snelle zoeken naar schatten en het analyseren van de voorwerpen voordat ze uitgegraven kunnen worden.De expert modus is ontworpen voor de gevorderde zoeker. Mocht u in de basis modus vertrouwd raken, dan kunt u beginnen met experimenteren in de expert modus. Hier mag en kunt u vele instellingen aanpassen zoals de threshold, discriminatie en de audio tonen.Ondergrondse ruimtes & afwijkingen modus is ontworpen om de veranderingen en anomalieën in de grond, maar ook ondergrondse holtes, zoals kamers, tunnels en kelders te lokaliseren. Hete enige wat u hoeft te doen is deze modus is alleen de IPTU-sensor kalibreren en het zoekenAlle metalen modus is aan te raden wanneer u niet gebruik wilt maken van de discriminatie functie. Erg geschikt op het land en plaatsen waar weinig ijzer afval ligt.De snel modus is uiterst geschikt voor het zoeken op gebieden waar veel ijzer in de grond ligt. Deze zoekmodus heeft een snelle reactietijd waardoor u dicht bij elkaar liggende voorwerpen beter kunt identificeren.De Diep modus is speciaal ontworpen voor het opsporen van relikwieën en andere grote voorwerpen waarbij u de maximale diepte haalt uit de Invenio op grotere voorwerpen.ZoekspoelenDe Invenio wordt geleverd met een INV28 waterdichte DD-zoekspoel met een grootte van 28 x 18cm. Deze zoekspoel is uiterst geschikt voor het nauwkeurig opsporen van kleinere voorwerpen en om op gebieden te zoeken waar veel rommel ligt. Daarnaast is ook nog de INV40 waterdichte DD-zoekspoel met een grootte van 40 x 35cm in het standaardpakket inbegrepen. Dit is een all round zoekspoel voor de Invenio met een grote afdekking en optimale zoekdiepte. De Ivenio Pro wordt nog eens geleverd met de INV56 waterdichte DD-zoekspoel met een grootte van maar liefst 56 x 49cm voor nog meer afdekking en zoekdiepte op grotere voorwerpen. Alle Zoekspoelen worden geleverd inclusief beschermschotel.ArchiefSla al uw 3D-scan resultaten en screenshots op en kopieer ze naar uw PC. Zo kunt u ten aller tijden uw scans bekijken en analyseren en vergelijken met andere opgeslagen scans. Ook vindt u in het archief tutorial video's waarin grotendeels over de Invenio wordt uitgelegd.17 talenEngels/Duits/Grieks/Turks/Frans/Italiaans/Russisch/Arabisch/Spaans/Chinees/Perzisch/Bulgaars/Servisch/Roemeens/Nederlands/Portugees/Pools2,4 GHz draadloze verbindingDe Invenio systeem-box en de detector communiceren draadloos d.m.v. Wifi. Bovendien kunnen de gebruikers (optioneel) de 2.4 GHz draadloze hoofdtelefoon aanschaffen en koppelen met de Invenio. Een kabel hoofdtelefoon is meegeleverd. U bent geen internetverbinding nodig voor de draadloze verbinding tussen de detector en de systeem box, maar de verbinding tussen de systeem box en detector is een wifi verbinding en tevens een snellere verbinding dan bluetooth.Online firmware-updatesBlijf up-to-date met firmware-updates (via USB op de PC) en haal het maximale uit uw detectorVibratie en verschillende audiotonenAls u de vibratie activeert zal de Invenio bij het detecteren van een object trillen in plaats van audiotonen uitzenden, of trillen en audio tegelijk gebruiken. De vibratiefunctie is een essentieel kenmerk voor doven en slechthorenden en in een lawaaierige omgeving. Om de metaalsoorten (ijzer - goud - zilver etc.) nog beter van elkaar te kunnen onderscheiden laat de Invenio 3 verschillende audiotonen horen voor de verschillende metaalsoorten. Dit is een goed hulpmiddel om objecten en metaalsoorten snel te herkennen en/ of van elkaar te onderscheiden. VerlichtingDe Invenio beschikt over display verlichting, toetsen verlichting en zelfs over een zoekspoel verlichting! Kortom, alles wat u nodig heeft om de donkere avonden in het najaar door te komen. Invenio standaard en Invenio ProEr zijn 2 versies van de Invenio verkrijgbaar de standaard en de Pro-versie. De Pro versie wordt geleverd met een extra grote 56 cm zoekspoel met een passende draagtas waarmee u nog dieper en nog sneller grotere oppervlakten mee af kunt zoeken. Daarnaast beschikt de Pro versie over multifrequentie technologie met 3 zoekfrequenties, 5khz, 14khz en 20khz ideaal indien uw zoekdoelen zeer divers zijn. Een lage zoekfrequenties is beter in staat grote objecten nog dieper te vinden, terwijl de 20khz nauwkeuriger is in het opsporen van zeer kleine objecten. De Standaard Invenio komt met de gebruikelijke en allround 14khz zoekfrequentie. De Pro wordt geleverd met een comfortabele harnas om de besturings eenheid mee te dragen. De stardaart versie wordt geleverd met een draagriem.De Pro versie wordt geleverd met een extra oplaadbare 9500 mAh Lipo accu voor de besturingseenheid.

Andere varianten beschikbaar
€ 8.999,00*

Wat heb je nu geleerd?

Metaaldetectoren zijn apparaten die gebruikmaken van het principe van elektromagnetisme om metalen objecten te detecteren. De zoekspoel genereert een magnetisch veld dat wordt beïnvloed door de aanwezigheid van metaal, wat leidt tot een verandering in het magnetische veld die wordt gedetecteerd door de metaaldetector. Door verschillende frequenties te gebruiken, zoals VLF en PI, kunnen metaaldetectoren effectief werken in verschillende omgevingen en omstandigheden. Of je nu een schatzoeker bent of geïnteresseerd bent in archeologie, metaaldetectoren bieden een boeiende manier om verborgen schatten uit het verleden te ontdekken.

Beste lezers,

We hopen dat jullie hebben genoten van deze blog en dat het jullie nieuwe inzichten heeft gegeven. We hebben ons best gedaan om interessante en relevante informatie met jullie te delen. Nu zijn we vooral benieuwd naar jullie mening!

Wat vonden jullie van deze blog? Laat alsjeblieft een reactie achter onder deze post en deel je gedachten met ons. Jouw feedback is onschatbaar en helpt ons onze content beter af te stemmen op jullie behoeften.

Ben je benieuwd naar onze vorige leerzame blogs? Klik dan hier om ze te lezen. 

Bedankt voor het lezen van deze blog en we hopen jullie snel weer te zien bij onze nieuwe blog!

Blijf op de hoogte en blijf leren.

Tot ziens!

 

Een commentaar schrijven

Uw commentaar wordt pas na beoordeling gepubliceerd.

Opmerkingen tot nu toe

  • Robbert Velt schreef op 15 juli 2023

    Leuke blog!

    Erg leerzaam!

  • Darrel Hurr schreef op 14 juli 2023

    Zeker interesant om te lezen hoe de frequentie ingezet wordt om te detecteren hoewel ik graag meer had willen lezen dat we tegenwoordig veel meer met multi frequentie werken en wat daar meer mee gedaan kan worden of hoe je het beste kan instellen voor bepaalde grond en of diepte zou zeer zeker erg interessant zijn verder top blog!

Datum

12 juli 2023

Auteur

Siobhan

Categorieën

De technische werking van een metaaldetector uitgelegd in detail!

Terug naar het overzicht