general icon officiËle distributeur
service icon erkend servicecentrum

Metaal detectie regelement

 

In Nederland is het toegestaan om met een metaaldetector rond te lopen op openbare plaatsen. Wel is het verboden om gericht te zoeken en te graven op plekken die gemarkeerd zijn als archeologische plekken. In alle andere gevallen moet u toestemming hebben van de landeigenaar om het terrein te mogen betreden. Let erop dat in een aantal plaatsen een algemeen verbod van toepassing is voor het gebruik van metaaldetectoren. Check altijd de Algemene Plaatselijke Verordening (APV) als u twijfelt of informeer bij de gemeente waar u wilt gaan zoeken naar de APV. Plaatsen zoals Nijmegen en Arnhem hebben een algemeen verbod voor het gebruik van metaaldetectoren in verband met veel achtergebleven munitie en explosieven uit de tweede wereldoorlog die nog altijd op bepaalde plaatsen onder de grond liggen.
 

Regels metaaldetectie hobby Nederland:

Als metaaldetector amateur dient u zich aan de volgende regels te houden:
 • Wees een ambassadeur van deze mooie hobby.
 • Vraag altijd toestemming aan de landeigenaar of beheerder van de grond of u op zijn/haar grond mag zoeken (neem voor de zekerheid, vooral bij overheidsgrond, legitimatie mee).
 • Plaatsen waar u zich niet met een metaaldetector moet begeven:
      - beschermde cultuurhistorische plekken zoals bv. Kastelen, burchten, ruïnes
      - terreinen waar archeologische opgravingen plaats vinden (zie o.a. www.cultureelerfgoed.nl)
      - ingezaaide akkers
      - weidegebied met vee
      - beschermd natuurgebied
      - privé terrein waar u geen toestemming heeft gevraagd
 •  Laat munitie liggen. Indien er sprake is van gevaar ga dan als volgt te werk:
      - stop meteen met de (graaf)werkzaamheden
      - bedek blootgelegde delen van munitie voorzicht met aarde
      - markeer de positie en onthoud goed hoe u de plek kunt terugvinden
      - waarschuw de plaatselijke politie
      - ga absoluut niet zelf met wapentuig slepen!
 • Zoek nooit op archeologische terreinen, tenzij u toestemming heeft verkregen van de bevoegde instanties (om mee te helpen bij een archeologische opgraving). Zie o.a. www.cultureelerfgoed.nl
 • Ook beschermde cultuurhistorische plekken zoals bv. Kastelen, burchten, ruïnes en ingezaaide akkers, weidegebied met vee, beschermt natuurgebied zijn plekken die men met rust moet laten.
 • Maak alle gaten die u maakt ook weer netjes dicht, behandel de natuur met respect, zorg ervoor dat u planten, bomen en graszoden niet beschadigd en laat het allemaal weer netjes achter. Dit voorkomt ook nog eens dat mensen en dieren zich kunnen verwonden.
 • Neem zover als mogelijk is al het metaal wat u vindt, ook al is het niet interessant, mee. Denk aan het milieu. Metalen, vooral koper en lood zijn slecht voor het milieu. Deze metalen leveren zelfs nog geld op bij de oud ijzerhandelaar!
 • In de nacht zoeken zonder toestemming van de landeigenaar is verboden. Iemand die 's nachts zoekt is verdacht bezig.
 • Vondsten, waarvan men redelijkerwijs kan aannemen of vermoeden dat deze van wetenschappelijke cultuurhistorische waarde zijn, moeten gemeld worden bij de burgemeester van de plaats waartoe het gebied behoort.
 • De vondsten moeten eveneens worden aangemeld bij de desbetreffende archeologische instanties. Zie het overzicht hieronder met de verschillende instanties waar u contact mee kunt opnemen. Vondsten die gemeld dienen te worden kunnen aangemeld worden bij de archeologische instanties:
Geldmuseum Utrecht (Koninklijk Penningen Kabinet)
Bezoekadres: Leidseweg 90, 3531 BG, Utrecht
Telefoon: 030-2910492
Fax: 030-2910467
 
Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed
Algemeen postadres: Postbus 1600, 3800 BP Amersfoort
 
Provinciaal Archeoloog in uw provincie
Vondsten die gemeld dienen te worden kunnen aangemeld worden bij de archeologische instanties:
 
De PAN (Portable Antiquities of the Netherlands)
Brochure gedragscode en wettelijke regels rondom metaaldetectie, opgesteld door PAN in samenwerking met de detectorverenigingen en de Erfgoedinspectie: Download
Samenvatting gedragscode en wettelijke regels rondom metaaldetectie: Download