Informatie en advies startende zoeker

Geschreven door Leo Kooistra, oprichter van Kooistra Detectors B.V.

Mijn advies voor de startende zoeker, jong en oud:

Zelf zoek ik al ruim 32 jaar met een metaaldetector. Door mijn ervaring kan ik U als starterende metaaldetector hobbyist misschien nog een aantal bruikbare tips meegeven. Waar moet u op letten als u een metaaldetector aanschaft? Wat verwacht u precies ? Wat kan een metaaldetector wel of niet?

Let bij aanschaf van een metaaldetector allereerst op het gewicht en de lengte. Is de metaaldetector op uw lengte af te stellen? Dit is erg belangrijk. Heeft U rugklachten, kies dan niet voor een zware metaaldetector. Tijdens het zoeken met uw metaaldetector hoort U altijd rechtop te lopen. Vraag ook altijd of de zoekspoel van uw detector waterdicht is.

Bijna alle metaaldetectors die verkrijgbaar zijn, zoeken wel 1 meter diep naar de grotere voorwerpen.
Het is belangrijk een detector aan te schaffen die ook in de bovenlaag (de eerste 40 cm) goed laat zien wat hij kan (voor de kleinere objecten).

Koop vooral een metaaldetector die U bij U past. Denk niet dat de duurste metaaldetector ook de beste is. Het is belangrijk dat U uw detector begrijpt en goed leert kennen. Vraag om een goede uitleg en/of verdiep U zelf goed in de detector. Mijn advies is: koop eerst een goede basis detector, die goed bij U past, die U begrijpt en die beschikt over alle basisprincipes. Later kunt U altijd nog overstappen naar een duurder professioneel model. Ook kunt U bij ons uw oude metaaldetector altijd weer inruilen.

Het vergt enige tijd en ervaring om uw metaaldetector goed te leren kennen. Hoe meer ervaring U opbouwt, hoe succesvoller U zult zijn. U kunt uw metaaldetector echter niet in een dag leren kennen.
Door eerst te leren en zoekervaring op te doen, zult U begrijpen en zelf ondervinden wat ik bedoel.

Er zijn analoge en digitale metaaldetectors te koop. Analoge metaaldetectors werken puur op geluid en bieden geen afleesbare metaalsoort herkenning. Met een analoge metaaldetector zult U over het algemeen meer afvalobjecten opgraven, omdat U minder voorwerp identificatie mogelijkheden heeft.
Mijn advies voor U als starter: koop een digitale metaaldetector. Deze zijn voorzien van een digitaal display waar U informatie over de waarschijnlijke metaalsoort, diepte etc. kunt aflezen. Deze beschikken vaak ook over audiotoon identificatie en pinpointing.

De ideale metaaldetector bestaat niet en is dus nergens te koop. Met elke metaaldetector, hoe goed of hoe duur ook, zult U ook afvalobjecten detecteren. Iemand die zijn systeem naar verloop van tijd goed kent, zal steeds beter in staat zijn de goede signalen van de afval signalen te kunnen onderscheiden.

Enkele tips:
   • Bij digitale metaaldetectors kunt U de waarschijnlijke metaalsoort aflezen op het display.
De lage audiotonen, lage ID nummers etc. staan voor ijzer. De middentoon, blokjes of nummers in de middenrange staat voor goud en / of munten, maar ook brons, koper en afvalobjecten. Bij een hoge audiotoon, hoge nummering / hoge uitslag op het display gaat het vaak om zilver, maar kan het ook weer iets anders zijn.
   • Digitale metaaldetectors met een voorwerp identificatie (herkenning) in nummers, zijn zeer nauwkeurig. U kunt hiermee zelfs specifieke objecten leren herkennen. Bijvoorbeeld een euromunt, die meestal hetzelfde identieke nummer zal weergeven op uw display. (bv. Nummer 76).
   • Een goed signaal is een stabiel signaal. Detecteert U een object en springt het blokje of de nummering steeds erg heen en weer, bv. Van 20, naar 80, naar 60. Dan is dit geen stabiel signaal. Vaak gaat het dan om afvalobjecten. Maar bij twijfel altijd graven !
   • De meeste metaaldetectors beschikken over een discriminatiefunctie, waarmee U klein ijzerobjecten kunt uitsluiten van uw zoekproces. Dit kan in gebieden met veel afvalobjecten erg handig zijn. Weet wel dat de alle metalen stand, waarbij U geen gebruik maakt van de discriminatiefunctie altijd de diepstzoekende stand is. Op een metaaldetector met voorwerpidentificatie in nummers (0-99), kunt U klein ijzer uitschakelen door de nummers tot en met nummer 35 uit te sluiten.

Wat betekent sensitivity?
Dit is de gevoeligheidsinstelling van de detector en tevens de diepte instelling

Wat betekent discriminatie?
Hiermee kunt U ongewenste objecten uitschakelen

Volume
Het geluid dat U luider of zachter kunt instellen

De losse pinpointers en de pinpointfunctie op uw metaaldetector
Een pinpointer is een handig hulpmiddel om naast uw metaaldetector te gebruiken voor de exacte plaatsbepaling van verborgen voorwerpen. Hierdoor kunt u de verborgen voorwerpen eenvoudiger lokaliseren en sneller opgraven. Er bestaan metaaldetectors met een ingebouwde pinpointfunctie  en er zijn professionele losse pinpointers verkrijgbaar. De ingebouwde pinpointfunctie op uw metaaldetector wordt vaak gebruikt om de locatie waar het object ligt zo exact mogelijk in te zoomen, zodat u minder grote gaten hoeft te graven. Heeft u regelmatig moeite om de kleine objecten op te graven? Dan is een losse pinpointer aan te bevelen. Deze beweegt u in het reeds door u gegraven gat waarna deze U exact zal aangeven waar het object ligt.

Grondbalans
De meeste metaaldetectors hebben een automatische grondbalans. U kunt dan vaak direct na het aanzetten, starten met zoeken. Bij storingsignalen op de akker kunt U de grondbalans handmatig aanpassen aan de grondsoort. Mijn advies is: gebruik de handmatige grondbalans zo weinig mogelijk. Indien U de handmatige grondbalans verkeerd instelt, kan dit ten koste gaan van de prestaties en daarmee het resultaat.

Als U gaat starten met deze hobby, is het ook belangrijk dat U op de hoogte bent van het metaaldetector regelement dat in Nederland geldt (lees hier het metaaldetector regelement Nederland)
In Nederland is het in principe toegestaan om met een metaaldetector rond te lopen op openbare plaatsen. Wel is het verboden om gericht te zoeken en te graven op plekken die gemarkeerd zijn als archeologische plekken. In alle andere gevallen moet u toestemming hebben van de landeigenaar om het terrein te mogen betreden. Het graven in de Nederlandse bodem is in bepaalde gevallen wel aan regels gebonden

Hoe vindt U de goede zoeklocaties?
Alle dorpen en steden hebben hun eigen geschiedenis, ook in uw regio. Door U hierin te verdiepen kunt U de betere zoekplaatsen achterhalen. Elk dorp had en heeft zijn eigen speeltuinen - zwemplekjes - kermissen - bijeenkomsten - oude boomgaarden - kerkpaden - waar vroeger oude huisjes stonden enz,, enz. Vraag informatie bij de oudere inwoners van uw gemeente, of verdiep U via internet of historische boeken in de geschiedenis van uw gemeente / provincie. Ook is er vroeger veel stadsafval uit de steden als bemesting op de akkers gebracht. Op deze plekken wordt ook vaak veel gevonden, in heel Nederland en omliggende landen. Er zijn in Nederland ook veel oude zwemplekken daar is en word ook veel verloren, en na 14 dagen zomer weer opnieuw veel verloren.....

Wij wensen u veel zoeksucces, en heeft u nog vragen neem dan gerust contact op.

Groet, Leo Kooistra